>>> Työ ja taide omin sanoin

En ole kapinallinen,
olen kuin salama myrskyssä joka hetkeksi valaisee maiseman,
iskee tiettyyn kohtaan.
Tahdon tuoda esiin ja osoittaa.
Jotta pienikin tulisi näkyväksi ja tärkeäksi.
Jotta emme unohtaisi.
Ajatuksilla on väliä.
Ne muuttuvat sanoiksi ja teoiksi, yhteiskunnalliseksi maisemaksi.
Kuvani ja työni ovat huomioita ajattelumme todellisuudesta.
Ne ovat minun puheenvuoroni.
Minun ajatukseni kumpuavat lähteestä, sisäisen intiaanini sydämestä
jossa asuu kunnioitus ja arvostus Äiti Maata kohtaan.

Näillä sivuilla voit katsella hetken maailmaa Salaman valossa.